Què és la carta de porte?

La regulació per al transport de mercaderies per carretera exigeix comptar amb la carta de port CMR tant a nivell nacional com internacional.