Avantatges del transport per carretera

El transport per carretera segueix sent el més utilitzat per moure mercaderies d’un costat a un altre, tant a nivell nacional com a nivell internacional. Això es deu al fet que té múltiples avantatges que altres transports encara no han aconseguit igualar.

Una de les seves principals avantatges és la seva rapidesa en mitjana i curta distància, en la qual el transport per carretera segueix sense tenir rival. A més, permet una tramesa porta a porta, cosa impossible d’aconseguir amb altres mitjans de transport.

Al marge dels beneficis anteriors, una de les principals raons per les quals les empreses segueixen apostant per aquest tipus de transport de mercaderies és la seva flexibilitat. Encara que moltes empreses treballen amb rutes prefixades, sempre es poden fer canvis a última hora si sorgeix la necessitat d’haver de fer un lliurament urgent.

En lliurar-se els enviaments a polígons industrials, es compta amb l’avantatge de saber que sempre hi haurà algú per recepcionar la mercaderia, amb independència del dia de l’any de què es tracti, i és que el sector logístic no para mai.

A dia d’avui el transport per carretera segueix sent un dels més econòmics i els nous camions afavoreixen una conducció més eficient, la qual cosa implica un major estalvi tant per a les empreses del sector com per als seus clients.

Mentres que en transports com el ferrocarril o l’avió el transport de certs materials o substàncies està limitat o fins i tot prohibit, aquests límits no existeixen quan es tracta de camions. Encara que és cert que per transportar mercaderies perilloses és necessari comptar amb un transportista amb el permís de conduir adequat i amb un camió que compleixi amb els requisits legalment establerts per a transportar el producte en qüestió.

Finalment, no cal oblidar-se que gràcies als sistemes de localització GPS es pot conèixer en tot moment el lloc en què es troba la mercaderia i la mateixa sempre compta amb la supervisió personal del conductor.