Tipus de contenidors

Un contenidor és el receptacle de càrrega, apte per traslladar grans quantitats de mercaderia. És útil per a protegir la integritat de la mercaderia, de factors externs i climàtics, i pot transportar per diversos mitjans.