FLOTA DE VEHICLES TRAINSA

Transportes Inmediatos Sabadell, SA

FLOTA

Es realitzen controls freqüents a tots els vehicles, garantint així, més qualitat en el servei, verificant els següents punts:

  • Documentació del vehicle i del personal.
  • Neteja i imatge.
  • Eines necessàries per assegurar la mercaderia.
  • Material necessari per al compliment de seguretat (riscos laborals).

Categoria de Vehicles

Des Furgó 0,4 Tn fins Trailer, incloent camions de diferents tonatges, amb o sense porta elevadora i grua.