Principals reptes per al transport internacional

Els principals desafiaments per al transport internacional

L’economia global, el comerç internacional i l’ampliació de les transaccions a través d’internet són només alguns dels factors que proposen reptes per al transport internacional.

El sector del transport, és l’engranatge que assegura l’oportunitat de comercialitzar diversos productes a diferents escales.

El transport internacional és, des de fa segles, una peça clau en l’economia mundial, permetent moure mercaderies per diferents vies al voltant del món.

Tot i tractar-se d’una indústria amb una llarga trajectòria i abast, el desenvolupament actual i futur d’alguns sectors i instruments suposa diversos desafiaments per a la logística i el transport internacional.

Reptes de la logística i el transport de cara al futur

Els processos integrats en la logística són susceptibles de patir diversos canvis arran de les més petites variacions en els mercats o fins i tot en altres sectors.

Alguns dels desafiaments que s’acosten són:

  • A la cadena de subministrament: mentre que, gràcies les tecnologies d’informació i comunicació, les distàncies per a les transaccions administratives s’escurcen, les del transport d’insumos i productes s’estenen i desenvolupen amb diferent abast.

Les cadenes de subministrament més llargues, amb més intermediaris, distàncies i mitjans de transport, són més complexes i dificulten la traçabilitat dels productes.

És pel que es requereix millorar l’aplicació de tecnologies que permetin conèixer la ubicació de la càrrega en cada moment i fer un seguiment de les transaccions.

  • En el temps per a l’aprovisionament: els problemes de subministrament poden sorgir en qualsevol moment i resoldre’ls podria portar molt més temps de l’habitual.

Com més creix la cadena de subministrament o la necessitat d’abastar nous mercats, majors seran els reptes per administrar correctament l’aprovisionament d’insums i la distribució.

La logística compta amb eines tecnològiques que permeten fer una gestió eficaç del transport i l’emmagatzematge de mercaderies segons el model de producció.

  • En gestionar i optimitzar les operacions: per optimitzar les operacions caldrà conèixer els detalls de cadascuna d’elles i les oportunitats per millorar-les.

Quan es tracta de transport, la gestió de rutes i la revisió d’opcions pel que fa a canals distribució i emmagatzematge, permeten millorar el temps i els costos.

A TRAINSA comptem amb l’equip humà adequat i els recursos per oferir o servei que s’ajustessin a les necessitats del seu negoci.