Els principals sectors d’activitat de les empreses de Sabadell

El sector serveis és un dels principals àmbits d’activitat de les empreses a Sabadell, aconseguint el 72% de la facturació local.

Les activitats econòmiques a Sabadell es concentren principalment en la venda de vehicles, venda de productes de consum i les activitats immobiliàries.

Tot i això observant el teixit empresarial de la ciutat amb més detall, hi ha un equilibri entre les grans empreses i les empreses de caràcter local o emprenedor.

 

Una ubicació estratègica

Sabadell es troba en una posició estratègica, a només 27 km de Barcelona, factor que acompanya la dinàmica econòmica de la ciutat i de les empreses.

 

 

Però no acaba allà; els serveis es beneficien també, especialment gràcies a la disposició dels  polígons industrials, de la comercialització que s’estén a la regió a través del transport de mercaderies per carretera.

És per això que  el sector de transport a Sabadell  és un dels ha presentat un creixement sostingut en el temps entre els serveis disponibles a Sabadell.   

Transport urgent des de i cap a Sabadell

La fàcil mobilitat és el factor principal pel qual moltes empreses decideixen establir-i invertir a Sabadell.

Així com l’oferta en el servei d’externalizació del transport de mercaderies que ofereixen les empreses de la ciutat.

Tant grans empreses que decideixen establir filials i centres de distribució, com petites i mitjanes empreses,  i en particular en etapa start-up, troben en la ubicació estratègica de Sabadell un avantatge important. 

Juntament amb les vies d’accés i la ubicació dels polígons industrials, el transport per carretera amb serveis flexibles és indispensable per a l’enfortiment del teixit empresarial a Sabadell.

Al transporte urgente el servei d’emmagatzematge, el transport de paqueteria i missatgeria, així com els serveis de trasllat exclusius, tenen l’avantatge de flotes amb àmplia disponibilitat per satisfer totes les necessitats.

A més, les empreses de transport de mercaderies per carretera a Sabadell  ofereixen la possibilitat de fer contractes de llarg termini ajustats als requeriments de l’empresa, permetent treballar amb previsió.

Això els permet a les empreses especialitzades en el transport de mercaderies realitzar plans que atenguin a les fluctuacions del mercat i l’augment de la demanda en èpoques específiques de l’any, com poden ser les dates prèvies a les festes de Nadal.