Servei d’emmagatzematge en la logística dedicada

Servei d’emmagatzematge en la logística dedicada

A l’hora d’optimitzar el procés logístic, la decisió d’abordar un projecte a mida té com a punt clau el servei d’emmagatzematge en la logística dedicada.

L’evolució dels mercats i els diversos canvis en la comercialització empenyen a prendre decisions respecte a la contractació de serveis logístics externs.

L’operador logístic té la capacitat per satisfer nombroses necessitats a costos raonables i amb la màxima eficiència, al mateix temps que l’empresa evita o minimitza despeses en diferents fases de la cadena de subministrament.

Els serveis de transport i emmagatzematge són dues de les fases que, gestionada per un operador logístic, ofereixen múltiples avantatges.

Servei integral d’emmagatzematge i transport 

El magatzem és l’eix de molts esforços dins de les empreses. La seva organització, gestió i control, han d’estar puntualment planificats i coordinats amb la resta de fases de la cadena de subministrament, i en particular, amb el transport.

Sigui per un augment en la demanda, l’expansió de les operacions de l’empresa, o per a una optimització dels processos interns amb la reducció de costos de gestió i manteniment, el magatzem pot convertir-se en un procés difícil d’afrontar.

És allà on un operador amb serveis de logística dedicada pot oferir solucions eficients, flexibles i personalitzades.

En TRAINSA comptem amb els recursos per brindar el servei d’emmagatzematge òptim per a diversos tipus de mercaderies.

Els nostres magatzems estan dotats de modernes tecnologies i òptimes condicions per a la recepció, manipulació, selecció i preparació de lliuraments en els terminis que el seu negoci requereix.

Les tecnologies de seguiment de mercaderies, permeten conèixer en tot moment la ubicació dels serveis i portar un control de les existències.

Sumant els serveis d’emmagatzematge als de transport urgent i missatgeria, TRAINSA es posiciona com un operador logístic líder a Sabadell, oferint serveis flexibles, segurs, ràpids i de qualitat.