Temps de conducció, descansos i pauses en el transport per carretera

Els temps de conducció, descansos i pauses en el transport per carretera

Els temps de conducció, descansos i pauses en el transport per carretera, encara que regulats, gestionar-los de forma eficient pot resultar una tasca complexa.

El reglament CE 561/2006 estableix temps molt específics per a la conducció de vehicles dedicats al transport per carretera i, el Reial Decret 1082/2014 complementa aquesta normativa amb algunes condicions particulars..

L’objectiu d’aquestes normes de conducció, descans i pauses és garantir la seguretat en el transport per carretera.

Les faltes per excedir els temps màxims de conducció o de conducció ininterrompuda es valores de lleus a greus i es sancionen amb multes de fins a 4.600 Euros.

Temps de conducció, descans i pauses establerts

  • Conducció ininterrompuda: es realitza una pausa de 45 minuts (tret que es prengui un període de descans) després de 4 hores i mitja de conducció. Aquesta pausa es pot substituir per una de 15 minuts seguida per una d’almenys 30 després de 4 hores i mitja de conducció.
  • Conducció diària: el màxim de conducció diària són 9 hores, únicament 2 vegades per setmanes pot arribar a 10 hores.
  • Conducció setmanal: no podrà superar les 56 hores de dilluns a diumenge.
  • Conducció bisetmanal: no podrà superar les 90 hores en dues setmanes consecutives. Així, si a la setmana es condueix 56 hores, a la següent no podrà conduir-se durant 34 hores.

Amb aquests temps, les hores de descans diari normal queden a, almenys 11 hores, mentre que el descans fraccionat en dos períodes de 3 i 9 hores (en aquest ordre), i el descans reduït és d’entre 9 i 11 hores (màxim 3 períodes reduïts a la setmana).

Per assegurar el compliment d’aquests períodes d’activitat, descans i pausa, la majoria de les empreses compten actualment amb sistemes de gestió de flotes que integren la gestió de tacògrafs.

Aquests sistemes permeten realitzar descarregar la informació, fins i tot de forma remota, així com realitzar un seguiment en temps real i programar alertes de recordatori per al conductor.