Tipus de transport per carretera segons el tipus de mercaderia

El 95% dels trasllats de mercaderies de curta i mitja distància es realitza a gràcies a una varietat de diferents tipus de transport per carretera.

A causa del significatiu estalvi en temps i costos, el transport de mercaderies per carretera és el mitjà tradicionalment més utilitzat.

Davant d’altres mitjans, com el ferrocarril, la utilització de diferents tipus de vehicle per realitzar el trasllat de mercaderies per via terrestre suposa diversos avantatges.

Aún así, existen diferentes tipos de transporte por carretera que se valoran según el tipo de mercancía.

Tipus de vehicle per al transport per carretera

En primera instància, les característiques de la càrrega de determinar el tipus de vehicle més adequat per fer el trasllat:

 • Camió o vehicle rígid: un mitjà únic on la càrrega i el medi propi de propulsió mecànica conformen un sol mòdul.
 • Remolc: és el vehicle apte per transportar mercaderies, dissenyat per a ser enganxat a un mitjà de propulsió o automòbil de carretera.
 • Semiremolc: vehicle que s’acobla a un mitjà de propulsió, sense eix davanter, de manera que part de pes recau sobre el cap tractora.
 • Cap tractora: proveeix el mitjà de propulsió segons el tipus d’semiremolc.

Tipus de serveis de transport per carretera

Les característiques de la càrrega també distingeixen diferents tipus de servei que determinen altres característiques específiques en el tipus de vehicle a utilitzar, entre ells:

 

 • Mercaderies de gran volum o sobredimensionada
 • Mercaderies pesades
 • Mercaderies perilloses
 • Maquinària
 • Productes peribles o a temperatura regulada (com aliments i productes farmacèutics)
 • Camió complet o càrrega completa (FTL)
 • Grupatge o càrrega consolidada (LTL)
 • Mercaderia paletitzada
 • Paqueteria

TRAINSA tenim un servei, flexible i de qualitat, per a cada tipus de càrrega i cada tipus de transport per carretera que es requereixi, tant a nivell local, com nacional i internacional.