Transport internacional de mercaderies per carretera

El transport internacional de mercaderies per carretera

Davant la complexitat de les operacions de comerç exterior és fonamental trobar socis logístics especialitzats per al transport internacional de mercaderies per carretera.

Els procediments comercials internacionals tenen una enorme rellevància per a l’èxit de les vendes i la determinació de preus.

Assolir una gestió eficient del transport, constitueix una gestió adequada dels recursos i l’optimització dels temps de lliurament, aspectes que tenen un gran impacte en l’exportació i importació.

El transport de mercaderies per carretera és la manera més ràpida, directa i econòmica, permetent fins i tot els serveis porta a porta per a articles de divers volum i pes.

 

Seleccionar el transport de mercaderies per carretera

Al moment de realitzar operacions de transport de mercaderies, incloent l’exportació i importació per carretera, hi ha alguns punts indispensables per seleccionar el soci logístic:

  • Fiabilitat: Juntament amb el compliment de temps, com qualsevol transportista, en les operacions de comerç internacional calen també complir determinats requisits tècnics.

Para las operaciones internacionales, según la ruta y el tipo de mercancía, tanto el vehículo como el transportista deberán presentar documentación específica al atravesar controles y aduanas.

  • Flexibilitat: Les empreses de transport ofereixen serveis molt diversos i estan acostumades a adaptar-se a la demanda del mercat.

No obstant això, en el transport internacional de mercaderies, la flexibilitat que requereixen les operacions se sosté mitjançant una àmplia flota de vehicles, rutes i centres operatius.

  • Rapidesa: cqualitat intrínseca del transport per carretera, resulta central en algunes operacions logístiques com les que es concentren al voltant dels pics de demanda sobtats.

La capacitat d’una empresa de transport per proporcionar els serveis depèn en gran mesura de la seva flota i xarxa de serveis.

  • Costos: un aspecte decisiu davant les diferents opcions de transport internacional.

Novament, la competitivitat del transport de mercaderies per carretera en aquest aspecte està subjecta a les tres característiques anteriors i les característiques del servei, com l’oferta de serveis d’agrupatge i càrregues fraccionades que permeten reduir els costos.

 

A oferim serveis de transport internacional de mercaderies per carretera de tot tipus de mercaderies amb una flota de vehicles habilitats per a serveis d’enviament directe, regular i propi, tant de grupatge i càrregues fraccionades com de càrrega completa..